Дискутират днес как България да стане още по-атрактивна туристическа дестинация

За втори път се провежда кръгла маса по проблемите на туризма

Днес, 4 октомври, в София ще се състои кръгла маса на тема „Национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма“, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Форумът е в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма № BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване.

Настоящата кръгла маса се организира в рамките на информационна кампания за разясняване и популяризиране на предложенията за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма и е 12-ата от поредица срещи, проведени в цялата страна.

Кръглата маса се организира за втори път, а първата среща се проведе на 11 септември 2012 г.

Програмата включва представяне на:

Проект „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”;
Преглед на международния опит и добрите практики по отношение на сертифициране на качеството и устойчивото развитие по света ;
Резултати от проучвания: „Българският бизнес и организациите в туризма за нагласите и готовността си за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие“;
Проекти на Национални системи за сертифициране на качеството на туристическите услуги и на устойчивото развитие на туристическите предприятия – модели, предимства и недостатъци, перспективи.

По време на форума  ще бъдат дискутирани и следните теми: 

Как да се повиши ефективността на българския туризъм?

Какъв е пътят към увеличаване на приходите и печалбите на туристическите предприятия?

Как да се оптимизират ежедневните дейности и да се мотивира персоналът?

Как туристическите предприятия да използват всички социо-културни, екологични и икономически ресурси на местната общност по социално отговорен начин и като опазват околната среда?

Как да се привлекат платежоспособни туристи в България?

Как да направим България привлекателна дестинация, която туристите търсят и в която искат да се върнат?

Как да превърнем прословутото българско гостоприемство от позабравен фолклор в стратегическа печеливша индустрия?

Споделете: