Конференции

Провежда се Четвъртата национална конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“

Форумът се организира от Камарата на строителите в България и Българска асоциация по водите Днес, 25 ноември,  министър Ивелина Василева участва в откриването на…
БАИС организира конференция на тема „Външни топлоизолационни системи на сгради като фактор за подобряване на енергийната ефективност“

Форумът с международно участие ще се проведе на 9 октомври 2014 г. в София Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира  конференция с международно…
Успешно приключи Проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“

Коалицията, в която членуват 24  местни и общински структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации, продължава да  работи активно за провеждане на реална ефективна…