В началото на 2014 г. започва преработката на биологичните отпадъци в инсталацията на “Хан Богров“

Проектът Интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община се изпълнява с финансиране от ОП «Околна среда»

Проектът Интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община се изпълнява с финансиране от ОП «Околна среда»

Кметът на София Йорданка Фандъкова извърши проверка на изграждането на инсталацията за компостиране на площадка „Хан Богров“ на 14 октомври, съобщиха от пресцентъра на общината.

Върховният административен съд потвърди заповедта за избор на изпълнител на втория етап на Интегрираната система за преработка на отпадъците на София. Това е последният етап и ни позволява да сключим договор и да започнем реалното строителство, заяви столичният кмет при проверката.

По думите на Йорданка  Фандъкова се очаква най-късно до края на ноември договорът с изпълнителя да е сключен и от декември да започне проектирането. Общо срокът за изпълнение на проектирането и изграждането е 19 месеца от датата на подписване на договора. Очаква се през пролетта на 2014 г. да започне реалното строителство, уточни кметът.

На площадката „Хан Богров” е доставено и монтирано оборудването за инсталацията и се извършват студени проби на някои съоръжения. Предвижда се от началото на новата година да започне и преработката на биологичните отпадъци на София.

Инсталацията на „Хан Богров”, която е елемент от Интегрираната система от съоръжения, е за преработване на разделно събрани биоразградими отпадъци. Към момента физическото изпълнение на етапа от проекта, включващ депо за неопасни отпадъци „Садината” и инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, е на 90%.

При експлоатацията на инсталацията за компостиране се предвижда да се произвежда ел.енергия, която може да покрие годишната консумация на повече от 1600 домакинства в България. Отпадни продукти при работата на инсталацията ще е под 1%, посочи зам.-кметът на София Мария Бояджийска.

Проектът Интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община се изпълнява с финансиране от ОП «Околна среда».

Споделете: