Енергийна ефективност

БАИС дарява специално ръководство на всички специалисти в областта на енергийното ефективно обновяване

„Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сградите“ е в подкрепа на Националната програма на МРРБ Българската асоциация за изолации в строителството…
От 2018 г. санирането по Националната програма за енергийна ефективност ще бъде с частично финансиране от собствениците

Представиха напредъка по изпълнението на програмата По време на Годишната конференция на ЕкоЕнергия министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи напредъка по изпълнението…
БАИС организира семинар на тема: „Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти“

Форумът ще проведе на 25 февруари 2016 г. в УАСГ Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира семинар на тема: «Изисквания за пускане…
Столична община кандидатства с проект за енергийно обновяване на 3 училища, 1 детска градина и дневен център

Проектното предложение е по схема BG 04-02 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и…