Проведе се извънредно общо събрание на БАИС

Нова административна структура ще работи за подобряване на бизнес средата на членовете на браншовата организация
Извънредно общо събрание на БАИС

По решение на делегатите на редовното годишно събрание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) на 01 октомври бе проведен извънреден форум, на който бяха обсъдени и приети нова, разширена административна структура, дейности, целяща превръщането й в активна браншова организация, работеща за подобряване на бизнес средата на своите членове.

Делегатите на форума подкрепиха насоките за дейност, чиято реализация ще допринесе за по-нататъшното утвърждаване на асоциацията като популярна и разпознаваема организация – представител на сектор „Изолации” в строителството; партньор и фактор при разработването на държавната политика, свързана с изолациите в строителството; проводник на европейските добри практики и лоялната конкуренция, както и заемането и отстояването на активна позиция в защита на своите членове от нелоялна конкуренция.

Участниците във форума активно се включиха в широка дискусия  и гласуваха необходими промени в Устава на асоциацията, които ще спомогнат за реализирането на набелязаните цели. Делегатите на ОС единодушно гласуваха мандат на УС на БАИС за дейност по поставените цели.

Председателят на УС на БАИС връчи удостоверения за членство на представителите на новоприети пълноправни членове: „ЩРОМ” ЕООД – Даниела Тодорова; „БОШНАКОВ” ЕООД – Мони Андонов и „КЕРАМИКА БУРГАС” АД – Светлин Куртлаков. Удостоверение за присъден Знак за качество беше връчено на управителя на фирма „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД Николай Бъчваров.

 

Споделете: