БАИС организира обучения във връзка с изменения в Наредба № Iз-1971

Обучителните курсове ще се проведат в гр. София и Варна

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) организира обучителен курс по работа с Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес.

Форумът се организира с любезното съдействие на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България.

 Цели на обучението:

 • Запознаване на участниците в инвестиционния процес с основните принципи, нормативната база в енергийната ефективност и актуални изменения.
 • Представяне на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради”.
 • Употреба на Ръководството в процеса по проектиране и контрол на работите по енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради.
 • Изисквания към противопожарната защита. Основни изменения в нормативната уредба.

Съдържание на обучението:

 • Енергийна ефективност, значение, нормативна база. Елементи на енергийната ефективност.
 • Приложение на Ръководството при проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции. Елементи на ограждащата конструкция.
 • Подземни части и цокъл на сградите:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Обновяване на покривите на съществуващите сгради:
 • изисквания към проектите;
 • основни елементи на текущия контрол;
 • приемане на извършените работи.
 • Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени:
  • изисквания към проектите;
  • основни елементи на текущия контрол;
  • приемане на извършените работи.
 • Изисквания към противопожарната защита:
  • нормативна база;
  • изменения в Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – принципни положения, причини и очакван ефект;
  • отражение на измененията върху проектирането и изпълнението на проекти по ЕЕ обновяване;
  • принципни детайли и технически решения.

Курсът ще се проведе на следните дати в градовете Варна и София съответно:

11 октомври 2018 г.  от 13.30 ч. – гр. Варна, ул. „Мусала“ № 10.

25 октомври 2018 г. от 13.30 ч. – гр. София, ул. „Кракра“ № 11, зала 1, етаж 1.

Такса участие: 60 лв. с ДДС за едно обучение.

Регистрации се приемат не по-късно от 28 септември 2018 г.  след попълване на следната електронна форма:

Регистрационна форма

Още информация ТУК!

Споделете: