БАИС организира семинар на тема: „Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти“

Форумът ще проведе на 25 февруари 2016 г. в УАСГ

BAISБългарската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира семинар на тема:

«Изисквания за пускане на пазара и за влагане в строителството на строителни продукти. Различия в изискванията на Регламент (ЕС) 305/2011 и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. на министъра на регионалното развитие. Национални изисквания за строителните продукти»

ВАЖНО: Нов момент в изискванията към строителните продукти е обнародваната Заповед №РД-02-14-1329 от 03 декември 2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на български национални изисквания за влагането на строителните продукти в строежите, която ще бъде представена на семинара

Семинарът ще се проведе на 25 февруари в гр. София, УАСГ, корпус „Б”, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет.

Лектор: Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ

Регистрация на участниците: 08:30-09:00 ч.

Начало: 09:00 ч.

Кафе пауза: 10:30 – 11:00 ч.

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на: info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com до  23 февруари 2016 г. Таксата за участие е 50,00 лв. без ДДС

За повече информация:

Оксана Генадиева,

Главен секретар на БАИС

тел: 02/963 10 71; 088 637 2236

www.bais-bg.com

 

 

Споделете: