Проектът Интегрирана система за третиране на битовите отпадъци на Столична община се изпълнява с финансиране от ОП «Околна среда»

Споделете: