Готови са проектите, с които Столична община ще кандидатства за финансиране през следващия програмен период 2014 – 2020.

Споделете: