Проектът на стойност 9.7 млн.лв. се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”

Споделете: