Проектът се реализира по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.”

Споделете: