Проектът на стойност 50 млн. лв се изпълнява по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда”

Споделете: