Откриват лятното еко-училище “ Приятели на водата“

Заниманията ще се провеждат на територията на Национален парк „Рила“

Заниманията ще се провеждат на територията на Национален парк "Рила"

На 5 август заместник-министърът  на околната среда и водите Чавдар Георгиев ще открие лятното еко-училище “ Приятели на водата“, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

За втора поредна година ученици, студенти и преподаватели от десет учебни заведения от страната, членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от различни институции на МОСВ ще се  включат в  заниманията на училището, които ще се провеждат на територията на Национален парк „Рила”.

Заниманията ще са в реални условия и ще запознаят участниците с водните екосистеми, оценка на следи от антропогенно въздействие, почистване на територии и водни обекти, определяне на защитени видове, организиране на информационни кампании и включване на посетителите на НП Рила в природозащитни дейности, осъществяване на опознавателни маршрути в Северозападния дял на Рила планина на територията на Национален парк „Рила”.

Младежкият воден парламент е национална мрежа на младежки екологични клубове, която работи съвместно с Басейновите дирекции в областта на опазване на водите и водните екосистеми, и има за цел да мотивира младите хора за участие в инициативи на МОСВ, свързани с опазването на околната среда.

 

 

Споделете: