Пазарните цени на жилища са намалели средно с 1.8% през третото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на предходната година

Най-високи остават цените в столицата, най-голямо е намалението  във Видин и Враца

Национален статистически институт

За третото тримесечие на настоящата 2013 г. индексът на пазарните цени на жилищата  спрямо
второто тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е., средното намаление на пазарните цени на жилищата е
0.1%, съобщиха от Националния статистически институт.

Индексът на пазарните цени на жилищата за третото тримесечие на 2013 г. спрямо
съответното тримесечие на предходната година е 98.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени
на жилищата е 1.8%.

През третото тримесечие на 2013 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените
в 16 от областните градове и в област София, като по-значително е във Видин – с 3.8%, във Враца – с
3.7%, и в Добрич – с 2.9%.

В останалите 11 областни града е регистрирано увеличение на цените.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2013 г. е 865.04
лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) – 1 444.83 лв./кв. м, следвана
от Варна – 1 381.33 лв./кв. м, и Бургас – 1 113.33 лв./кв. метър.

Споделете: