Представят резултатите по проект „Единна информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”

Общата стойност на проекта е 1 324 000 лв. –  1 125 400 лв.  от Европейския фонд за регионално развитие и 198 600 лв.  националното съфинансиране

Проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”

Утре, 20 август, ще бъдат представени резултатите от проект „Единна информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Заключителната среща с всички заинтересовани страни ще се състои от  9.30 часа в хотел „Рила” в София.

На срещата са поканени представители на администрация, неправителствени организации, научни институти, университети и др.

В информационната система е въведена наличната информация за проведените процедури по оценка за съвместимост, както и административните режими и ограничения на дейности в защитените зони от мрежата „Натура 2000”.
Проект „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000” е на стойност 1 324 000 лв., от които 1 125 400 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 198 600 лв. е националното съфинансиране.
Основната цел на проекта е изграждането на единна информационна система за нуждите на управлението на защитените зони, която ще обединява пространствени и непространствени данни от различни източници и ще осигурява лесен достъп до тях през Интернет от страна на институциите, свързани с управлението на защитените зони. Това ще улесни достъпа на заинтересованите страни до информация и ще гарантира прозрачност при провеждането на административните процедури.
Бенефициент по проекта е Дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ.

Споделете: