Проведе се пресконференция на тема „30 – години от включването на Национален парк „Пирин“ като обект към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО

Очаква се до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител за изработване на нов План за управление на Пирин

Министърът на околната среда и водите  Искра  Михайлова Днес, 25 ноември, се състоя пресконференция, организирана по повод 30 години от включването на Национален парк „Пирин” като обект в Списъка към Конвенцията за опазване на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Министърът на околната среда и водите  Искра  Михайлова  поздрави  участниците и гостите на форума, сред които бяха  заместник – министърът на културата Велислава Кръстева и главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО към МВнР  Румяна Митрева.

На пресконференцията презентации направиха експерти от МОСВ и от ДНП „Пирин“, които представиха Национален парк „Пирин“  като обект на културното и световно наследство на ЮНЕСКО и напредъка по проект  “Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“,  финансиран по ОП „Околна среда“.

В своето обръщение министър Михайлова изтъкна, че 40 години ЮНЕСКО работи с всички държави по света, за да идентифицира културните и природни обекти от световна значимост. През 1983 г., две от най-емблематичните природни територии в България са включени в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО –  Национален парк „Пирин” и поддържан резерват „Сребърна“. Тя посочи, че Национален парк „Пирин“ е и част от общоевропейската мрежа Натура 2000, той  е местообитание за много застрашени животински видове и на повече от 1300 вида висши растения или 1/3 от флората на България.

В заключение, министър Михайлова каза, че отбелязването на подобни юбилеи е възможност за популяризиране на ценностите на парка и повишаване на съпричастността на обществото към опазването му. Тя добави, „че включването на обекти в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО е само първата стъпка към запазването им за бъдещите поколения. Това е обща национална и световна грижа“.

В отговор на журналистически въпроси за новия  План за управление на парк „Пирин“, министър Михайлова съобщи, че има решение на Комисията за защита на конкуренцията да се продължи работата по избор на изпълнител и още че „това означава, че имаме всички шансове до края на годината да сключим договор с изпълнител по отношение на новия план, това, което е записано в проекта. Винаги съм казвала, че най-доброто решение за парк „Пирин“ и за буферните зони е това да има нов план, който да бъде обект на обществено обсъждане, да се чуят интересите и намеренията на всички, които имат отношение към района и този план да отразява сегашната ситуация, състоянието на парка и възможностите за развитието“, заключи министър Михайлова.

Пред журналистите министър Михайлова каза още „по отношение на инвестиционните намерения, искам да бъда абсолютно ясна. Такива намерения могат да се случат на територията на буферните зони, всичко останало може да бъде обект на дискусии, когато се подготвя Планът за управление, но без да се нарушават законовите норми, според които това е национален парк и изискванията, които са ни поставени от Конвенцията за природното и културно наследство, които са много ясни  и категорични“.

 

Споделете: