Министър Терзиева подчерта приноса на европейската взаимопомощ за реализацията на проекта

Споделете: