Очаква се детското заведение да бъде завършено през м. ноември

Споделете: