Приключи рехабилитацията на 8.5 км от път III-293 Александрия – Коритен – Северняк от км 35+927 до км 44+400

Споделете: