МТИТС ще гарантира правото на всички правоимащи лица да получат достъп до цифрова ефирна телевизия

Споделете: