Прогнозната стойност на дарението за УНИЦЕФ възлиза на 2 млн. долара

Споделете: