Ще бъде разработена единна нормативна уредба за предоставяне на концесия на морските плажове

От тази година 50% от приходите се преотстъпват целево на общините, за да инвестират в инфраструктурата в района на плажовете

Министър Терзиева обсъди проблемите с използването на плажовете  на среща с концесионери и наематели

Предвиждаме разработването на нормативна уредба, чрез която да уеднаквим реда за предоставяне на морските плажове. Това може да стане, ако те се предоставят само на концесия. По този начин крайбрежната плажна ивица ще може да се използва по такъв начин, че да бъде опазена като природен ресурс.

Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева след проведената днес, 2 септември, среща с близо 80 представители на концесионери и наематели на морски плажове, съобщиха от пресцентъра на МРР.

Цените на предоставяните на туристите чадъри и шезлонги са един от обсъдените проблеми. От своя страна концесионерите и наемателите са повдигнали въпроса за размера на концесионното възнаграждение. То е различно за всяка година, като се формира на база определеното по договор възнаграждение плюс годишния индекс на инфлация за съответната година.

Министър Терзиева пое ангажимента да бъде направен анализ на резултатите от проверките извършени през последните 5 години и при необходимост да бъде ревизирана методиката за определяне на концесионното възнаграждение.

Ще трябва да помислим за разрешаването на проблема като разработим единна нормативна уредба. В момента предоставянето на морските плажове на концесия или под наем е регламентирано и в Закона за концесиите, и в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, каза регионалният министър.

Бизнесът е повдигнал и въпроса за категоризацията на плажовете. Има такива, които са градски, пред курорти и извън населени места, уточни министър Терзиева. Тя подчерта, че тази идея подлежи на обсъждане в по-широк кръг, включително и с туристическия бранш.

От тази година 50% от приходите от такси и наеми се преотстъпват целево на общините, за да инвестират в инфраструктурата в района на плажовете. Бизнесът поиска гаранции, че средствата ще се инвестират целево, а няма да се ползват за други общински нужди.

МРР няма контролни функции и правомощия да контролира разходите на общините, уточни министъра. Тя пое ангажимент да организира срещи с общините и областните управи от черноморския регион, за да се обсъдят инвестиционните им намерения за подобряване на инфраструктурата и условията за плажуващите.

Според представителите на бранша, комуникацията между концесионерите и наемателите на морски плажове и държавната администрация е била прекратена през последните години. Мнението им не е било зачитано при установяването на нередности и налагането на санкции.

Държавата трябва да работи в партньорство с концесионерите и наемателите, при спазване на нормативната база. Само по този начин ще имаме обезопасени плажовете, ще се предоставят по-качествени услуги на гражданите и ще се опазва природния ресурс, заключи министър Терзиева.

 

 

Споделете: