Пътните проекти, за които страната ни ще търси инвеститори, са пътя „Русе-Свиленград“, скоростен път „Рила“ и магистрала „Черно Море”, с обща дължина 553 км на обща стойност 4.1млрд. лв.

Споделете: