В учебните програми е необходимо да бъде вградено образованието по опазване на околната среда

Отделен предмет „Екология“ няма да има

Образованието по устойчиво развитие и опазване на околната среда да бъде интегрирано хоризонтално в училищата, като бъде вградено в учебните програми по различните предмети.

Около този принцип се обединиха участниците в кръглата маса „Образование за околна среда”, организирана съвместно от Министерството на околната среда и водите и Министерството на образованието, младежта и науката, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Участниците отхвърлиха идеята за въвеждане на отделен предмет екология, тъй като това би пренатоварило учебната програма на децата.

Форумът обобщи натрупаният опит в областта на образованието за околната среда в българското училище и представи възможности за насърчаване на образованието за устойчиво развитие и създаване у младите хора на устойчив модел за отговорно обществено поведение към околната среда.

„Фактът, че образователната система е толкова важна за промяна на  потребителското поведение, което е завладяло света от десетилетия, се доказа и от едно представително национално социологическо проучване, което правихме преди около година и то недвусмислено показа, че хората в България смятат, че именно образователната система има решаваща роля за промяна в поведението към грижа за околната среда”.

Така министър Нона Караджова мотивира работата на форума и допълни, че той се организира в отговор на обществените очаквания, посочени в резултатите от това проучване.

Участниците в кръглата маса приеха с готовност нейното предложение този форум да се провежда всяка година, като захранва с нови идеи „правителствената политика, независимо кои ще са следващите правителства”.

В работата на кръглата взеха участие председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите Искра Михайлова, заместник-министрите на образованието, младежта и науката Милена Дамянова и на околната среда и водите Евдокия Манева, представители на синдикални и работодателски организации, на научните и академичните среди, на бизнеса, на неправителствени организации и училища от цялата страна.

По време на дискусията участниците се обединиха около няколко конкретни предложения и приоритетни въпроси – обучението на открито да влезе в учебните програми като задължителен начин на обучение, да се направи и поддържа интернет платформа, която да мултиплицира добрите практики и образователни продукти в помощ на учителите и учениците, както и да се подготви мащабен проект за прилагане на извънкласните форми на обучение в училищата, с който страната да кандидатства за финансиране от европейските фондове.

Споделете: