Очаква се съоръжението да бъде готово напълно до края на м. юли

Споделете: