Проектът за общо 20 нови трамвайни мотриси е финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г”

Споделете: