Дискусия на тема „Долината на тракийските царе – нови възможности за културен туризъм“ се провежда в Казанлък, снимка – Казанлъшката гробница

Споделете: