Дискутират приоритетите на екологично насоченото земеделие

Тема на дискусията:“Национални приоритети в селскостопанската политика на България до 2020 г.”

Днес, 24 юли, министър Нона Караджова ще участва във второто заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към президента на Република България Росен Плевнелиев.

Тема на дискусията е “Национални приоритети в селскостопанската политика на Република България до 2020 година”.

 

По време на заседанието ще бъдат обсъдени приоритетите за екологично насочено земеделие, както и за насърчаване на развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството в България.

Министър Караджова ще представи предложенията на МОСВ за приоритетни мерки за околна среда и действия по климата, които да се финансират от оперативните програми през новия програмен период 2014 – 2020 г. с цел политиката по околна среда да бъде интегрирана още в процеса на програмирането за следващия програмен период.

За участие в заседанието са поканени представители на изпълнителната власт, на парламентарно представените политически сили, на Националното сдружение на общините в Република България, национално представителните синдикални организации по земеделие и горско стопанство, представители на Асоциацията на земеделските производители, на Съюза на животновъдите и на Националния съюз на земеделските кооперации, експерти и учени.

Дискусията ще бъде предавана в реално време на интернет адрес http://president.bg/video/.

Споделете: