Днес е световният ден на околната среда

 „Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?“

Световният ден на околната среда е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда.

Този ден се отбелязва в цял свят от 1973 г. по решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция, през 1972 г.
Честването на този ден  е едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие.

Темата на Световния ден на околната среда през 2012 година е „Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?“, което отново представя зелената икономика като алтернатива на начина, по който правим бизнес, ако искаме да създадем по-устойчиво бъдеще.

Темата е адресирана към всеки човек и акцентира на факта, че „вие“ сте важен елемент за успеха на икономиката и ви кани да се включите, за да оцените решенията, които се вземат от правителството, частния сектор, гражданското общество и местната общност, в която всеки от нас участва.

„Зелената“ икономика докосва всеки аспект от живота и се отнася до нашето развитие. Става дума за устойчива енергия, „зелени“ работни места, ниски въглеродни икономики, зелени политики, зелени сгради, селско стопанство, рибарство, горско стопанство, индустрия, енергийна ефективност, устойчив туризъм, устойчив транспорт, управление на отпадъците, водна и ресурсна ефективност.

Споделете: