Документацията на инвестиционно предложение за изграждане на ваканционен комплекс в местността Кладери, землището на село Емона, е изрядна

Възражения от заинтересованите страни срещу инвестиционното намерение не е имало, въпреки прозрачната процедура

От пресцентъра на МОСВ съобщиха, че по повод сигнал до медиите от Гражданска инициатива „Да спасим Иракли”, министър Нона Караджова е изискала информация за екологичната процедура, проведена от РИОСВ – Бургас, с която е одобрено реализирането на инвестиционно предложение за изграждане на ваканционен комплекс в местността Кладери, землището на село Емона, община Несебър.

Резултатите сочат следното:

– Територията, на която е разрешено изграждането на ваканционния комплекс, е била урбанизирана. Към датата на процедиране на инвестиционното предложение в част от имотите е имало съществуващи постройки /бивш пионерски лагер и почивна станция/.

Независимо от това директорът на регионалната екоинспекция е изискал да се изготви пълен доклад по ОВОС и оценка за съвместимостта на инвестиционното намерение със зоните от Натура 2000. Процедурата е проведена изцяло съобразно изискванията на екологичното законодателство и при пълна прозрачност.

– Решението по ОВОС е издадено през август 2011 г. С него се одобрява реализирането на инвестиционното предложение, като са въведени редица условия за всички фази на изпълнението /проектиране, преди започване на строителството, по време на строителството, по време на експлоатацията/, които да гарантират опазването на околната среда и режима на зоните от Натура 2000.

– По време на изготвянето на доклада са проведени консултации с всички заинтересувани страни, осигурен е обществен достъп на Доклада по ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Не са получени възражения срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

– Веднага след издаването му решението по ОВОС е публикувано на интернет страницата на РИОСВ Бургас – http://www.riosvbs.eu/reshenia_ovos_2011.html, но то не е обжалвано в законния срок. Сигнали и възражения срещу документа не са постъпвали до този момент нито в инспекцията, нито в централното управление на МОСВ.

Независимо че процедурата е проведена в условията на пълна прозрачност, в продължение на повече от година до този момент под никаква форма не е изказано недоволство срещу реализирането на ваканционния комплекс от страна на заинтересувани страни.

Според МОСВ това доказва, че мотивите на инициативата „Да спасим Иракли” са тенденциозни и лишени от градивност.

 

Споделете: