„Завод за хартия Белово” АД е първата организация в България, която получи правото да използва екомаркировката на ЕС

Споделете: