Закриха наказателната процедура срещу България, свързана с територията на Национален парк Пирин

Решението на Европейската комисия е от 24 април 2013 г.

Европейската комисия (ЕК) взе решение за закриване на наказателната процедура срещу страната ни, свързана с територията на Национален парк Пирин, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

През есента на 2008 г. ЕК започна проучвателна фаза за реализацията на проекти на територията на Пирин и година по-късно изпрати официално уведомително писмо, с което стартира наказателната процедура. Предмет на процедурата са два обекта в ски зона Банско – изграждането на четириседалков лифт в местността „Чалин валог“ и изграждането на инженерно съоръжение за преминаването на ски писта „Чалин валог“, реализирани през 2007 г.

Веднага след стартирането на наказателната процедура Министерството на околната среда и водите спешно предприе действия с цел благоприятно разрешаване на случая. На ЕК беше изпратена подробна информация за фактическата обстановка, както и предложения за бъдещи действия за реализирането на компенсаторни мерки.

През пролетта на 2011 г. Комисията извърши посещение на място, за да се запознае с фактическата обстановка. При посещението в района ЕК констатира, че концесионерът е извършил нарушение, като е реализирал проекта по трасе различно от разрешеното с акта, издаден от МОСВ. За това нарушение на издаденото разрешително е наложена санкция на инвеститора.

През следващите две години МОСВ регулярно запознаваше Европейската комисия с одобрените проекти, реализираните дейности на територията на Пирин, както и с резултатите от извършената контролна дейност. Вследствие на този мониторинг на цялата дейност, случваща се на територията на планината през последните две години, на Комисията бяха предоставени доказателства, че дейностите на територията на Пирин са изцяло в съответствие с Плана за управление на парка.

Закриването на наказателната процедура беше отлагано неколкократно поради сигнали, изпращани до ЕК за извършване на «икономическа дейност в противоречие с режимите на парка”.

След проверка на тези сигнали, които се оказаха неверни, Комисията взе решение да закрие наказателната процедура срещу България. Решението е от 24 април 2013 г.

Споделете: