Зам. министърът Ирена Младенова е новият ръководител на ОП „Конкурентноспособност“

Предстоят промени по схемата за енергийна ефективност

 

 

Новият ръководител на управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“е заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Ирена Младенова, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Като заместник министър Младенова отговаря пряко за оперативната програма и назначаването й за ръководител на управляващия орган следва необходимостта от бързо и ефективно усвояване на средствата до края на този програмен период и договаряне на максимално добри условия за бизнеса през следващия.

За по-добро усвояване на средствата през този програмен период предстоят няколко промени в оперативната програма, които ще осигурят по-лесен достъп на фирмите до финансовия ресурс.

На първо място, инструментите на финансовия инженеринг, създадени със средства по инициативата „Джереми“, които не могат да се реализират в момента поради сложната инвестиционна обстановка, ще бъдат модифицирани в посока по-голяма гъвкавост. Новият инструмент за съинвестиране ще позволява решението за инвестиция да може да се взима за конкретен проект, без да се налага цялата необходима сума за инвестиция във фонд да е предварително осигурена от частния партньор.

Сред активните дългови инструменти по инициативата Джереми, на голям интерес се радва стартиралият в началото на тази година инструмент на обща стойност 380 млн. евро, който позволява отпускане на кредити на половин пазарна лихва за МСП. Към момента по него вече са отпуснати над 30 кредита на стойност повече от 5 млн. евро, като лихвите варират между 3 и 7%.

Предстоят промени и по схемата за енергийна ефективност, която бе обявена в средата на 2012 г. по оперативната програма. Тя бе стартирана като пилотна, с изнасяне на оценката на проектите извън администрацията и партньорство с финансовите институции, което да гарантира осигуряването на необходимото съфинансиране – чест проблем пред много от бенефициентите.

Ефективният старт на програмата е едва от началото на тази година. По нея са получени повече от 80 проектни предложения, като интересът се засилва в началото на 2013 г. Наложително е темпото трябва да бъде ускорено допълнително, за да се гарантира пълно усвояване на средствата.

В момента МИЕТ активизира работата с всички партньори по проекта – ЕБВР, участващите банки, асистента по проекта и асистента по верификацията, за максимално разясняване на схемата, което ще осигури достъп на повече компании до средствата за енергийна ефективност.

От ОП „Конкурентоспособност“ за това са отделени 150 млн. евро, а още толкова могат да отпуснат участващите банкови институции за мостово финансиране на проектите. Това е подходящ инструмент, с който бизнесът може да обнови технологиите си с по-енергийно ефективни и по този начин да подобри своята конкурентоспособност.

Разработваният в момента първи вариант на оперативната програма за 2014-2020 г. ще бъде активно комуникиран с бизнеса и всички заинтересовани, преди да бъде изпратен в Брюксел през м. май. Очаква се в новата оперативна програма да бъде по-широко застъпено изнасянето на несвойствени за администрацията дейности извън нея, повече гъвкавост при провеждането на процедурите, ясен фокус и измерими цели.

Екипът на МИЕТ ще работи и за максимално улеснени за бизнеса процедури, което ще подобри значително достъпа на компаниите до финансовия ресурс на програмата.

Всички новости по оперативната програма имат за цел максимално усвояване на европейските средства в помощ на бизнеса.

Споделете: