Започва за трети пореден път Националната кампания „Зелена България“

Бизнес компаниите могат да се включат в кампанията е 27 май 2013 г.

Министерството на околната среда и водите стартира за трета поредна година Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата – това сме ние, и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да я опазваме.

Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община, бенефициент по оперативната програма, и за най-зелен град.

Всяка малка или голяма фирма, община, град или квартал – всеки, който е отделил време в грижа за околната среда – почистване, засаждане, икономия на хартия, вода или електроенергия, отваряне на „зелени работни места”, опазване на застрашени животински или растителни видове, може да се включи в кампанията и да бъде носител на благодарствения знак „Зелена България”.

Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия. Призовете за бизнес организации ще бъдат връчени на 5  юни 2013 година.

Кампанията „Зелена България” цели да мотивира мисленето на гражданите в посока към опазване на околната среда.

Със средства от Оперативна програма „Околна среда“ се изграждат пречиствателни станции за отпадъчни води, канализации, системи за модерно управление на отпадъците и се опазва богатото биологично разнообразие в страната.

Тези инвестиции повишават икономическия растеж, създават нови работни места и предоставят качествени екологични услуги, което води до повишаване качеството на живот. Изпълнението на оперативната програма спомага и за съхраняване на зеления потенциал на българските градове.

Тези цели се постигат с активното участие на бенефициентите на ОПОС, бизнеса, социално-икономическите партньори и гражданите. Ето защо националната кампания „Зелена България” ги обединява, за да покаже, че страната ни може да има чиста околна среда.

Ако вашата организация има вече реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, може да ги изпратите в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg до 27 май 2013 г.

Критериите за присъждане на призовете за бизнес компаниите и формулярът за кандидатстване са публикувани на сайта на Оперативна програма „Околна среда“, ниво Актуално.

Споделете: