Започва изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас

Подписват и договор за реконструкция на пречиствателната станция на гр. Поморие

Днес, 15 ноември, министър Нона Караджова и кметът на Бургас Димитър Николов ще направят първа копка на  Регионалната система за управление на отпадъците на регион Бургас. Системата е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на стойност 43 млн. лева.

Церемонията ще се проведе  на територията на с. Братово, община Камено.

Проектът предвижда изграждане на първа клетка от регионалното депо, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране, рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита.

Ще се изградят две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях. Ще се доставят машини и съоръжения за експлоатация на регионално депо „Братово – Запад“.

Бургаската регионална система ще обслужва 9 общини партньори в Сдружението за управление на отпадъците – Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе, което представлява около 5 на сто от територията на България (5 574 кв.км.) с население около 400 000 души.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2014 г.

По-късно същия ден, в сградата на Община Поморие, министър Нона Караджова и кметът на Поморие Иван Алексиев ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013” за реконструкция и разширение на пречиствателната станция  за отпадъчни води, както и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на град Поморие.

Общата стойност на проекта е 96 млн. лв.

С изпълнението му не само ще се подобри качеството на живота за жителите на Поморие, но и ще се рашат проблемите, свързани с наводняването на града, тъй като реконструкцията на канализационната мрежа предвижда и параметри за отвеждане на дъждовните води.

 

Споделете: