Икономическата зона София – Божурище е проект на „Национална компания индустриални зони“

Споделете: