Започна набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

От днес, 11 февруари, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерство на европейските въпроси, Република Турция (Национален партниращ орган) стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения от двете партниращи страни възлиза на 4 697 172 Евро.

Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие
2. Подобряване на качеството на живот

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва:

за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.

Пълният пакет от документи, включително и Насоките за кандидатстване, се намират и могат да бъдат изтеглени от следните Интернет страници: www.ipacbc-bgtr.eu,  www.mrrb.government.bg, http://www.ab.gov.tr и www.eufunds.bg.

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 17:30 часа местно време на 12 април 2013 г. на адреса, посочен в Насоките за кандидатстване за настоящата Покана за набиране на проектни предложения.

С цел разяснение и подпомагане на потенциалните бенефициенти ще бъдат организирани информационни кампании на българска и на турска територия.

Конкретни дати и места за провеждане на информационните кампании ще бъдат оповестени на Интернет страниците: www.ipacbc-bgtr.eu, www.mrrb.government.bg и  http://www.ab.gov.tr

Контакти за допълнителна информация: Съвместен технически секретариат (СТС) – Хасково, тел.:  +359 38 66 38 88

Споделете: