Министър Павлова запозна присъстващите с процеса на програмиране на бъдещата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Споделете: