Изграждат пречиствателна станция в гр. Септември

Проектът на стойност 9 млн. лв. е финансиран от ОП „Околна среда“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Септември подписаха министър Нона Караджова и кметът на Община Септември Петър Бошев. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Проектът на стойност 9 млн. лв. се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Община Септември няма изградена Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/.

След изпълнението на проекта 10 300 жители ще бъдат свързани към пречиствателна станция.  Освен екологичните ползи за града, реализацията му ще донесе и много социални и икономически ползи за региона.

С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши ефективността на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на питейната вода, ще се спестят водни ресурси, ще бъдат  осигурени нови работни места.

Общо по приоритетна ос 1 на оперативната програма – „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места”, са договорени близо 3,524 млрд. лв. (140,31 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 423 млн. лв.

В изпълнение са 126  проекта на стойност 3,364 млрд. лв.

 

 

Споделете: