Казанлък с нов парк до края на ноември

10 000 лв. за нов парк в казанлъшкия кв. Изток

Комисията по разглеждане, оценка и класиране на проектите по Националната кампания „За чиста околна среда“ 2012 г. към МОСВ  одобри проекта на Община Казанлък – „Казанлъшки оазис“. Стойността на проекта, който трябва да бъде реализиран до 30 ноември, 10 000 лв.

Община Казанлък получи проекта на Договора за неговото финансиране, който до броени ще бъде окончателно подписан и ще започне изграждането на дългоочаквания парк в ж.к. „Изток“. Съгласно проекта, това място ще се превърне в зелена зона за отдих, спорт и игри.

Дейностите, които ще бъдат осъществени по изпълнението на проекта, са почистване и извозване на отпадъците; подготовка на терена (заравняване, очертаване на алеите и др.); изграждане на поливна система; затревяване, зацветяване и залесяване на определените за това площи, монтаж на пейки и кошчета. В парка ще бъдат монтирани съоръжения за детска игра и спорт. Ще бъдат почистени 4,4 дка площи и озеленени над 3 дка.

Общинска администрация разчита на активното участие на жителите на квартала от самото създаване на идеята за проекта, в което участваха домоуправителите на колективните сгради в района на терена. Чрез тях бе направено и неформално обсъждане на идеята с населението, бе сондирано желанието за участие с доброволен труд.

53 души от живеещите в близост са направили  декларация за включване и  ще участват при събирането на отпадъците, почистването на тревите и оформянето на зелените площи, засаждането на растенията, както и при последващото опазване на създадената по проекта зона за отдих, спорт и игри.

 

Споделете: