Кой град ще грабне приза за „Най-зелен град в България“?

Основните критерии за избора ще бъдат редуцирани емисии парникови газове и спестена енергия

За втора поредна година Министерството на околната среда и водите провежда Националната кампания „Зелена България”.

Редуцираните емисии парникови газове и спестената енергия в резултат от осъществени мерки за енергийна ефективност от общините ще са основните критерии при номинирането  на градовете в категорията „Най-зелен град” в последния етап от Националната кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

С цел да бъде спазено изискването за равнопоставеност и обективност, Министерството на околната среда и водите извършва проучване на изпълнените общински проекти, финансирани от фонд „Козлодуй”, Националния доверителен екофонд и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

След преглед на събраната информация, ще бъде излъчен градът победител.

Ако някоя община е подготвила и изпълнила проект със собствени средства, който отговаря на основния критерий – редуцирани емисии парникови газове и спестена енергия в резултат от осъществени мерки за енергийна ефективност, тя може да кандидатства за класиране в категорията „Най-зелен град”, като изпрати информацията до 10 декември 2012 г.на e-mail: ope@ moew.government.bg

Отличените в категорията „Най-зелен град” ще бъдат наградени на съвместна церемония с „Дарик радио” на 12 декември 2012 г., от 12,12 часа в Музея «Земята и хората».

 

 

Споделете: