Специализираният състав на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ – колегиален орган към министъра на околната среда и водите, разгледа предложенията на Община Банско за промени в режимите, въведени с Плана за управление на Национален парк Пирин

Споделете: