Над 3 млн. лв. за 372 одобрени проекта в предоставя ПУДООС

Конкурсът на тема „Обичам природата – и аз участвам” се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ

Над 3 млн. лв. предоставя Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проекти на общини, училища и детски градини в тазгодишната Национална кампания „За чиста околна среда”, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

През тази година за участие в конкурса са постъпили над 2 400 проекта, от които 1 147 са на общини и кметства, 652 – на училища и 603 – на детски градини.

Одобрени са 372 проекта на обща стойност над 3 милиона лева, от които 246 проекта са на общини и кметства, 67 – на училища и 59 – на детски градини.
Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хил. лв.
За проектите на детските градини и училищата сумата вече втора година е 5 хил. лв, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.
Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти.
Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.
Екипът на ПУДООС изказва благодарност на всички участвали в тазгодишната кампания за позитивизма и отговорността към подготовката на представените идеи, и особено на некласираните участници: «Много се надяваме, че невъзможността да се осигури финансиране за всички постъпили проектни заявления няма да ви разочарова, а тъкмо обратно – ще бъде мотивация за по-оригинален, по-устойчив и по-зелен проект, с който отново да се включите в кампанията през 2014 г. и да постигнете желаната реализация на идеите си.»
За трета поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.

Споделете: