След реконструкцията времето за преминаване през кръстовището ще бъде 1-3 минути в пиков час

Споделете: