На 6 юни в Национален парк „Централен Балкан” ще се проведе празненство по повод Световният ден на околната среда

Домакин на празничното честване е министър Нона Караджова

 

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, министър Нона Караджова ще бъде домакин на празнично честване на 20-годишнината от приемането на Директивата за хабитатите на ЕС /основен документ от правото на ЕС за изграждане на Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000/, както и 20-годишнината от създаването на финансовия инструмент LIFE за подкрепа на проекти в областта на околната среда и защитата на природата.

Събитието е на 6 юни, сряда, от 11.00 часа в местността „Бяла река” край град  Калофер, на територията на Национален парк „Централен Балкан”.

Официални гости са вицепрезидентът на Република България Маргарита Попова, генералният директор на ГД „Околна среда” към ЕК Карл Фалкенберг и началникът на отдел „Натура 2000” в ЕК Щефан Лайнер. Ще присъстват областните управители на София област и Ловеч, народни представители, кметове на населени места на територията на парка, експерти, представители на неправителствени организации и местни общности.

Министър Нона Караджова и Карл Фалкенберг ще открият екопътека „Бяла река”, реновирана по проект на Оперативна програма ”Околна среда”. Ще бъдат представени добри практики при управление на мрежата Натура 2000, както и резултати от успешно реализирани проекти, финансирани от ЕК по LIFE и ОП «Околна среда».

Честването се организира от Главна дирекция „Околна среда” към Европейската комисия и Министерство на околната среда и водите в рамките на общоевропейска инициатива за отбелязване на 20-годишнината от създаването на Натура 2000 и LIFE с поредица от подобни събития на територията на цяла Европа. Във всяка държава целта е гражданите да видят отблизо зоните на Натура 2000 и да се запознаят със защитените растителни и животински видове в съответния регион.

Споделете: