Не е регистрирано замърсяване на въздуха в района на с. Лозенец след взривовете

Мобилна автоматична станция продължава да следи за качеството на въздуха

Продължава замерването на качеството на атмосферния въздух в района на с. Лозенец от мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда – София след взривовете вчера.  В непрекъснат режим станцията следи нивата на 12 атмосферни замърсителя, характеризиращи качеството на въздуха.

Измерваните показатели са серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, фини прахови частици до 10 микрона, амоняк, въглероден оксид, метанови и неметанови въглеводороди, сероводороди, летливи органични вещества и полиароматни въглеводороди.

Станцията не е отчела превишения на средночасовите норми по всички измервани показатели и не съществува опасност за здравето на хората в региона, съобщават от  РИОСВ – Стара Загора.

Най-близкият автоматичен стационарен пункт от системата за непрекъснат контрол на въздуха е в град Сливен. Резултатите, които той отчита, също не показват превишения на регламентираните норми.

Продължава работата на мобилната станция за контрол на въздуха в село Лозенец и на екипа на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора по контрола на измерваните параметри.

Силният  взрив в склад с боеприпаси в близост до ямболското с. Лозенец на 5 юни рани 18 работници и доведе до евакуиране на две села. Продължава издирването със специална техника на изчезналите по време на взрива 3-ма работници.

Споделете: