Обновяват ВиК мрежата на общ. Стара Загора за 39 млн. лв.

Министър Караджова подписа договор с общината за проект по ОП “Околна среда”

Приблизително 20 са изпълнените проекти по Оперативна програма „Околна среда“ от началото на програмния период. Те са за изграждане на съоръжения за битовите отпадъци, водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води.

Тези данни представи днес министърът на  МОСВ Нона Караджова по време на Дванадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ в гр. Стара загора.

Министърът подписа и договор за изпълнението на проект по ОП „Околна среда“ за интегриране на водния цикъл на община Стара Загора за близо 39 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Проектът включва строителство на нова канализационна мрежа в съответствие с капацитета на пречиствателната станция на града и канализационна мрежа в с. Богомилово.

Пет години след началото на Оперативна програма „Околна среда“ проектите, които са в етап на изпълнение, са на стойност 2,5 милиарда лева, а във фаза на оценка са за 2,9 милиарда лева.

За следващия програмен период сред приоритетните проекти ще са тези, които водят до намаляване емисиите на парникови газове; проекти, свързани с устойчив градски транспорт, разширяване на газификационните и топлофикационни системи.

Според министър Караджова не достигат 2 млрд. лв., за да се изпълнят както започнатите, така и проектите в период на оценка. Те обаче ще се случат, защото са под прекия контрол на министерството. Ще имаме огромни разплащания през 2014-2015 г., тъй като те са свързани със строителните договори, каза още министърът.

За Европейската комисия е изключително неприемливо прехвърлянето на средства от проекти за околната среда и природата към други сектори – пътни или инфраструктурни, посочи Реналдо Мендметс от Главна дирекция „Регионално развитие“ на комисията, който също присъства на  заседанието на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“.

Споделете: