Започва изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадъчни води, доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра, снимка-архив

Споделете: