Общественият съвет към МОСВ провежда първото си редовно заседание

 Темата на форума е  „Достъп до информация и взаимодействие“

Днес, 8 април, ще се проведе първото редовно заседание на Обществения съвет към МОСВ, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Работната тема на форума, който министър Юлиян Попов насрочи за провеждане от 15.00 часа в сградата на МОСВ на бул. „Мария Луиза” 22, е „Подобряване на достъпа до информация и взаимодействието между засегнатите групи по проблемите на околната среда“.

За участие в пълния състав на Съвета са поканени представители на всички заинтересовани страни.
По време на заседанието участващите групи ще определят представителите си в работния състав на Съвета.
МОСВ публикува предварително проекта на Правила за устройството и дейността на Обществения съвет за консултации със заинтересованите страни – можете да го видите на ниво Актуално на сайта на министерството.
Заседанието на Обществения съвет ще се излъчва онлайн в реално време на сайта на МОСВ.

Споделете: