Общините, засегнати от бурните ветрове и наводнения, могат да кандидатстват за подпомагане от Фонд „Солидарност“ на ЕС

Заявления ще се приемат до 26 март тази година

Деница Николова - ръководител на ОПРРОбщините, пострадали от последните наводнения, могат да кандидатстват за финансова помощ от Фонд „Солидарност“ на ЕС до 26 март т.г.  Това съобщи зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ Деница Николова. Тя изпрати писмо до зам.-министърът на МВР Филип Гунев, областните управители и кметове на всички засегнати области и общини в страната от наводненията и ураганните ветрове след 30 януари.

С писмото зам.-министър Николова напомня процедурите, относно събиране и предоставяне на информация за настъпилите щети от природните бедствия.  Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството посочва, че Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР) събира заявленията за подпомагане със средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, както и управлението и контрола на отпуснатите средства за отстраняване на щетите.

Министерството на вътрешните работи следва да представи на Националния координатор на помощта цялата необходима информация за изготвяне на заявление за подпомагане със средства от фонд „Солидарност“. Информацията трябва да съдържа описание на  общите щети, причинени от природното бедствие, прогнозните разходи,  възможностите за национални и международни източници на финансиране, включително обществено и частно застрахователно покритие, което може да спомогне за покриване на разходите за отстраняване на щетите, карти и снимки на засегнатите райони и др.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при големи природни бедствия. Фондът предоставя финансова помощ на страните от ЕС, ако общият размер на преките щети от бедствието надвишава 0,6 % от брутния национален доход. Правилата на Фонда позволяват извънредните мерки да бъдат финансирани със задна дата от първия ден на бедствието.

 

Споделете: